File /user/kai_martin_knaak/symbols/power/vcc-minus.sym not found.